Vår grafiska profil

En grafisk profil är ett viktigt redskap för att skapa tydlighet och enlighet i en organisation. Ronneby kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt och genom flera olika kanaler. För att alla ska förstå att det är just Ronneby kommun som är avsändare måste allt material utformas på ett enhetligt sätt. Här kommer den grafiska profilen in. Med sina regler och råd, hjälper den oss att få vår kommunikation att framstå som konsekvent samtidigt som den gör det tydligt för mottagaren att informationen kommer från just Ronneby kommun. Med ett sammanhängande grafiskt utseende skapar vi igenkännande och får mer genomslagskraft i vår kommunikation samtidigt som vi uppfattas som mer professionella.

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Bildspråk

Inspiration

Profilen kommer löpande att fyllas på och förbättras. Har du ett gott exempel som kan hjälpa och inspirera andra eller har du kanske hittat något du tycker vi kan förtydliga eller förklara bättre? Hör av dig till kommunikation@ronneby.se!