Grafisk profil

En grafisk profil är ett viktigt redskap för att skapa tydlighet och enhetlighet kring ett varumärke. Vi kommunicerar Ronnebys platsvarumärke på många olika sätt och genom flera olika kanaler. För att alla ska förstå att det är just platsen Ronneby som är avsändare måste allt material utformas på ett enhetligt sätt. Här kommer den grafiska profilen in. Med sina regler och råd, hjälper den oss att få vår kommunikation att framstå som konsekvent samtidigt som den gör det tydligt för mottagaren att informationen kommer från just platsen Ronneby. Med ett sammanhängande grafiskt utseende skapar vi igenkänning och får mer genomslagskraft i vår kommunikation samtidigt som vi uppfattas som mer professionella.

Front

Platsvarumärket

Platsvarumärket hjälper oss att lyfta fram det unika med Ronneby. Alla som bor och verkar i Ronneby är med och skapar varumärket. Känslan i Ronneby – den moderna kurorten, formas också av historien, naturen, företagsklimatet och våra innovationer.
När vi informerar om platsen Ronneby är det bra att ta avstamp i våra gemensamma kärnvärden och vår beskrivning av Ronneby – den moderna kurorten.

Läs mer om Platsvarumärket Ronneby – den moderna kurorten

Varumärkesplattform, Ronneby - den moderna kurorten

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Bildspråk

Inspiration

Har du ett gott exempel som kan hjälpa och inspirera andra eller har du kanske hittat något du tycker vi kan förtydliga eller förklara bättre? Hör av dig till kommunikation@ronneby.se